Ludzas pilsētas ģimnāzija

Ludzas pilsētas ģimnāzija
Adrese:
Blaumaņa iela 4, Ludza, LV-5701
Kanceleja/direktors: +371 65707035
Direktora vietnieki (1.k.): +371 65707036
Direktora vietnieki (2.k.): +371 65724017
Dežurants 1.korpusā: +371 65707038
Mobilais tālrunis:
e-pasta adrese: lpg@ludza.lv
Papildus informācija:

Skolas rekvizīti:

Ludzas novada pašvaldība
Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads

Reģ.Nr.: 90000017453

Konts: LV09PARX0002240270024
AS Citadele banka, PARXLV22