Ludzas pilsētas ģimnāzija

Mācību ekskursija

20180213 103653 m 14.02.2018.
13.februārī projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros notika mācību ekskursija uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru "Zeimuļs". Ekskursijā piedalījās 8.–9. klašu skolēni, kuriem ir labas un teicamas sekmes dabaszinību priekšmetos un kuri aktīvi piedalījās dažādās olimpiādēs.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā skolēniem bija iespēja iepazīties ar ķīmijas laboratoriju, labāk izprast ķīmijas lomu un nozīmīgumu mūsdienās. Katrs skolēns ņēma dalību dažādos ķīmijas eksperimentos, lai labāk izprastu fizikālās un ķīmiskās pārvērtības gan laboratorijas ietvaros, gan dabā un ikdienā. Fizikas laboratorijā skolēni atsvaidzināja savas zināšanas par tēmu "Gaisma", iepazinās ar dažādiem mērinstrumentiem, piemēram, polarimetru. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 1.stāvā ir izvietots stends, kurā iespējams apskatīties dažādus ar lāzeru palīdzību izveidotus priekšmetus un gravējumus, pasniedzējs smalki izstāstīja lāzeru darbību un studiju iespējas. Tāpat ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar RTA telpām – auditoriju, mehatronikas laboratoriju un metālapstrādes laboratoriju.

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs" skolēniem tika piedāvāta iespēja aplūkot centra telpas, uzkāpt uz jumta terasi un uzzināt, kādas radošās nodarbības piedāvā centrs.

Kopumā skolēniem ļoti patika šī ekskursija un tika iegūtas jaunas zināšanas.

Pēc mācību ekskursijas Deina izteica savu viedokli: "Es esmu ieinteresēta apgūt ķīmiju un saprast fiziku. Sapratu, ka ķīmijai un fizikai ir liela nozīme mūsu dzīvē. Ķīmijas un fizikas eksperimenti ir ļoti interesanti un no tiem var daudz ko uzzināt".

Edgara domas pēc ekskursijas: "Man ļoti patika tas, ka mums atļāva apstaigāties, apskatīties un eksperimentēt. RTA izskatījās kā ļoti laba izglītības iestāde, un Zeimuļs ir ļoti laba vieta priekš bērniem un pusaudžiem".

Anastasija Jermaļonoka, fizikas skolotāja

 

Sniega diena 2018 Ludzas pilsētas ģimnāzijā

Snd 2018 05.02.2018.
Pasaules Sniega diena (World Snow Day) ir ikgadējs sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā pasaulē. Šī gada Pasaules Sniega diena notika  21.janvārī, Ludzas pilsētas ģimnāzijā (sakarā ar to, ka tā bija brīvdiena, notika 22.janvārī). Tā ir daļa no FIS programmas "Vediet bērnus uz sniega", kuras mērķis ir dot bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Iespēja izbaudīt prieku un radīt patīkamas atmiņas, kā arī radīt iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī nākotnē. Sniega dienas mērķis nav noskaidrot vai atlasīt nākamos čempionus, bet gan dot iespēju bērniem un arī viņu vecākiem pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega var kļūt par viņu ikdienu, kas sniedz pozitīvas emocijas un nodrošina veselīgu dzīvesveidu. Pasaules Sniega dienas starptautiskais moto: "Explore, Enjoy, Experience". Skolā Sniega dienā piedalījās bērni, kuru sporta stunda notika 22.janvārī. Sniega dienu vadīja sporta skolotāji.

Solvita Narnicka, sporta skolotāja

 

Mana dzimta un tās likteņi – Latvijas vēsture

IMG 5751 m 18.01.2018.
2018.gada 17. janvārī Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika vērienīgs pasākums - 6.-7.klašu projekta "Mana dzimta ceļā uz Latvijas simtgadi" noslēgums- pētniecisko darbu konference. Tajā savus darbus prezentēja 15 skolēni – trīs saturīgāko darbu autori no katras klases. Konferences laiks bija ierobežots, tāpēc iespēja tajā uzstāties  bija nelielam skolēnu skaitam, bet klasē  pētījumus prezentēja katrs no 85 projekta dalībniekiem.

Stāsti par savu vecvecāku un citu senču likteņiem, leģendas par ģimenes relikvijām, dzimtas fotogrāfijas, dzimtas koku pētījumi astoņu - desmit un pat vairāk paaudzēs – katra uzstāšanās tika uzklausīta ar interesi. Vislielākais gandarījums, ka darbā iesaistījās ne tikai skolēni un pedagogi, bet arī vecāki, vecvecāki, radinieki. Daudzās ģimenēs dzimtas vēsture bija pētīta jau agrāk, bet bija arī tādas ģimenes, kurās tieši šis projekts bija sākums interesantam un vērtīgam darbam.

Projekts tika uzsākts 2017.gada maijā, to, savstarpēji sadarbojoties, organizēja  Ludzas pilsētas ģimnāzijas latviešu valodas  skolotājas L.Arcihoviča, V.Žulina, L.Budreviča, sociālo zinību skolotājas I.Žeikare, Ž.Dukaļska un informātikas skolotājas I.Petrovska un I.Kalverša  sadarbībā ar jauniešu biedrību "LOGOS".

Vasarā skolēni veidoja savas dzimtas koku, vāca informāciju par savas dzimtas personībām, intervēja radiniekus, pierakstīja atmiņas. Rudenī savāktos materiālus noformēja, rakstīja radošos darbus, veidoja prezentācijas. Kopdarba rezultāts ir ieguvums katrai ģimenei: bērni daudz ko atklāja par savu vecāku bērnību, uzzināja par vecmāmiņu un vectēvu dzīvi, noskaidroja, kā vēstures notikumi ir ietekmējuši senču likteņus, ko viņi ir mantojuši no savu vecāku raksturiem, tradīcijām. Vēsture atdzīvojās. Latvijas simtgadi sagaidot, katrs no pētījuma dalībniekiem tagad ir sapratis, ka valsts nav tikai abstrakts jēdziens, ka notikumi Latvijas politikā, ekonomikā, kultūrā atspoguļojas viņiem tuvu cilvēku likteņos.

Konferences gaitu vēroja un uzstāšanās vērtēja ekspertu komisija: Dzidra Dukšta - LPĢ direktore, Valentīna Abricka – LPĢ direktores vietniece izglītības jomā, Eleonora Obrumāne – Ludzas novada BJC direktore, Ligita Jurkāne – Ludzas pilsētas  bibliotēkas galvenā bibliotekāre, Aina Loseviča un Rita Kučāne - Ludzas Novadpētniecības muzeja speciālistes, Irēna Lipska – Dzimtsarakstu  nodaļas vadītājas vietniece.

Pat speciālistes ieinteresēja vairāki fakti no prezentācijām, tika uzdoti jautājumi, bija iespēja konsultēties par darba turpināšanu. 

Visi konferences dalībnieki saņēma žūrijas atzinību un  balvas. Tika noteikti uzvarētāji:

  • 1.vieta – Elīna Točelovska (7.b)
  • 2.vieta – Elizabete Valeniece (6.c), Ksenija Meļņikova (7.a)
  • 3.vieta – Teodors Romanovskis (6.a), Amanda Leščinska (6.c), Amanda Pavlovska (7.b)
  • Atzinība – Alise Alitkina (6.b), Guntars Jermoļenko (7.b),  Amanda Konovalova (7.b), Arnis Malakovs (6.c),  Lauris Mizišs (7.a),  Laura Mortuzāne (6.a), Edgars Oščenkovs (6.b), Adriana Veškurova (6.a), Intars Zabunovs (6.a)

Paldies visiem, kas atbalstīja bērnus pētījuma tapšanā.

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 
Biznesa spēle Ludzas pilsētas ģimnāzijā

IMG 5599 m  11.01.2018.
2018. gada 9. janvārī Ludzas pilsētas ģimnāzijas vidusskolēni, projekta "Esi līderis!" dalībnieki, iejutās biznesmeņu lomā, izspēlējot galda spēli "Cashflow". Spēle ilga apmēram 3 stundas. Skolēni labi pavadīja laiku, mācījās biznesa un lēmumu pieņemšanas stratēģijas, saprata svešvalodas apguves nepieciešamību.

Diāna Ameļko, Anastasija Višņakova, 11.b