Ludzas pilsētas ģimnāzija

Izveidots logo projektam "Digital nd media literacy for sustainable life learning"

15.12.2017.
Projekta (2017-1-LV01-KA219-035418_1) ietvaros visu 6 dalībvalstu skolēniem tika uzdots pirmais uzdevums - izveidot projekta logo. Skolēnu aktivitāte bija liela, darba rezultātā tapa daudz dažādu logo, tāpēc katra valsts balsošanai nosūtīja divus līdz trīs savas valsts labākos logo. Apkopotie sešpadsmit labākie logo tika nodoti online balsošanai, kuru vadīja Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja Vija Zavadska. 

Lai iesaistītu projekta gaitā pēc iespējas vairāk cilvēku no dažādām sfērām, balsot aicinājām ne tikai projektā iesaistītos skolēnus un skolotājus, bet gan visu skolas kolektīvu, kā arī LPĢ skolēnu vecākus. Jāatzīmē, ka Latvijas balsotāji bija visaktīvākie.  Par savas valsts logo balsot nedrīkstēja. Balsošanas rezultāti ir sekojoši:

15 11.vietā Turcijas logo.  6 2.vietā Itālijas logo.  3.vietu dala 8Latvijas logo un  11 Rumānijas logo.

Pielikumā ir balsošanas dalībnieku aktivitāte no katras valsts un balsošanas rezultāti par katru logo (pielikums). Latvijas logo ir Nr. 8, 9, 10. Paldies mūsu radošajiem skolēniem Agnesei Kalvītei (11.a), Madarai Kozlovai (11.a), un 3.vietas ieguvējām Daigai Sarkanei (12.b) un Anastasijai Smoļņakovai (12.b).

Inese Vorza, projekta koordinatore

 

Erasmus logo

Erasmus + projekts "Digitālā un mediju pratība ilgtspējīgai mūžizglītībai"
Digital and media literacy for sustainable life learning

Projekta numurs: 2017-1-LV01-KA219-035418_1

Īstenošanas laiks: 1.09.2017. līdz 31.08.2019.

Finansējums: 24 850.00 EUR

Partnervalstis: Latvija - koordinējoša valsts, Itālija (Sicīlija), Bulgārija, Rumānija, Turcija, Francija

Kontaktpersonas: skolas direktore Dzidra Dukšta, projekta koordinatore Inese Vorza

Paredzamie rezultāti:

Paredzamie rezultāti attiecībā pret skolēnu attieksmi un zināšanām:

 • Pārveidot skolā apgūtās prasmes ikdienas dzīvē noderīgām prasmēm.
 • Zināšanu paplašināšana, izmantojot problēmu risināšanas stratēģijas.
 • Izpratnes attīstīšana par attiecībām starp tehnoloģiju, zinātni un realitāti.
 • Pārveidot skolēnu dabiskās prasmes, integrējot viņus skolas aktivitātēs.
 • Radīt skaidru mērķa grupas paradumu un uzvedību karti jauno tehnoloģiju izmantošanā.
 • Ar skolēnu tiešas līdzdalības un radošuma palīdzību radīt īpašus līdzekļus, lai aizstāvētu sevi un uzlabotu viņu spējas izmantot jaunas tehnoloģijas.
 • Lai uzlabotu jauniešu prasmes pareizi izmantot jaunās tehnoloģijas, tieši piedaloties šo līdzekļu pārvaldībā.
 • Veicināt starpkultūru izglītību, dzimumu līdztiesību un tolerantu attieksmi pret "citiem" un palīdzēt apkarot rasu jautājumus, sociālo nevienlīdzību.
 • Uzlabot L2 kompetenci, izmantojot CLIL (Content and Language Integrated Learning) aktivitātes.
 • Nodrošināt visiem dalībniekiem vienādas iespējas.

Paredzamie rezultāti attiecībā pret skolu un skolotājiem:

 • apmainīties ar pieredzi starp partneru skolām par mācīšanas metodēm,
 • paaugstināt skolotāju prasmes angļu valodā un izmantot IKT,
 • padarīt skolu mācību programmu pievilcīgāku, iekļaujot tajā projekta aktivitātes,
 • padarīt skolu par vietu, kur skolēni un skolotāji dzīvo un strādā ar prieku,
 • izveidot jaunas partnerattiecības starp dažāda veida skolām, kultūrām un skolēniem,
 • radīt jaunas iespējas partnerības nākotnes (apmaiņas) programmām, skolēniem un personālam.

Paredzamie rezultāti attiecībā pret vietējo kopienu:

 • iesaistīt vecākus skolas dzīvē un dažādās ar projektu saistītās aktivitātēs,
 • pastiprināt sadarbību ar vietējām un reģionālajām institūcijām un partnerskolām,
 • popularizēt skolēnu darbu viņu vecākiem, vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un Eiropas kopienas pārstāvjiem,
 • ražot galaproduktus, kas būs labvēlīgi sabiedrībai.

 

Erasmus + projekts "No tradīcijas uz nākotni - senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem"
From tradition to the future - Ancient crafts and new entrepreneurial possibilities for young people

Projekta numurs: 2017-1-IT02-KA219-036931_3

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.07.2019.

Projektam piešķirtais finansējums: 29 175,00 EUR

Projekta partneri:

 • liceo scientifico Francesco Severi (Itālija),
 • UHTNA PÕHIKOOL (Igaunija),
 • ES Villalba Hervás (Spānija),
 • Ludzas pilsētas ģimnāzija ( Latvija)

Projekta kontaktpersona: skolas direktore Dzidra Dukšta, projekta koordinatore Ilona Dukšte

Projekta mērķi:

 • atklāt senās amatniecības un amatnieku lomu kultūrā un sabiedrībā kā daļu no kopīgā kultūras mantojuma dažādās Eiropas valstīs;
 • palielināt izpratni par tradicionālā kultūras mantojuma aizsardzības un saglabāšanas nepieciešamību;
 •  praktiski atklāt, kā rokdarbi var kļūt par jaunu nodarbinātības iespēju, arī pateicoties jaunu tehnoloģiju izmantošanai.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

 • skolēni iepazīsies ar dažādām amatniecības realitātēm savā teritorijā, to vēsturi un pašreizējo situāciju;
 • pamatojoties uz viņu pētījumiem, izveidos kultūras maršrutu;
 • analizēs, kā amatniecība var kļūt par jauniešu nodarbinātības resursiem mūsdienu kontekstā un kā tos var popularizēt kā derīgu biroja darba alternatīvu milzīgas ekonomiskās krīzes laikā;
 • atklās un sapratīs, kā amatniecības aktivitātes var palīdzēt videi un ilgtspējīgai attīstībai;
 • izveidos saikni starp skolām un darba pasauli, iesaistot projektā vietējās amatniecības asociācijas;
 • piedalīsies semināros, kur viņi radīs reālus objektus, sākot ar ideju un sekojot visam to radīšanas procesam;
 • projekta aktivitātes veicinās uzņēmēju domāšanas veidu skolēniem, kuri izveidos virtuālu uzņēmējdarbību, ar kuru palīdzību viņi reklamēs un pārdos radītos objektus, lai piesaistītu līdzekļus labdarības aktivitāšu finansēšanai;
 • skolēni sadarbosies un kopā ar bēgļiem strādās semināros;
 • izmantos jaunas tehnoloģijas, piemēram, 3D printeri, projektējot un veidojot jaunus objektus;
 • uzzinās, kā tīmekli var izmantot, lai reklamētu un pārdotu savus produktus, izmantojot tīmekļa mārketingu un e-komerciju.