Ludzas pilsētas ģimnāzija

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu domes aktivitātes 2017./2018. m.g. I semestrī

29.09.2017. Skolotāju diena

03.­-13.10.2017. Akcija "Apvāko grāmatu" 1.- 6. klasēm

16.-20.10.2017. Labo darbu nedēļa

31.10.2017. Helovīnu diskotēka 4.-6.klasēm

13.-17.11.2017. Patriotiskā nedēļa

  • Viktorīna "Cik daudz tu zini?",
  • Radošo darbu konkurss 1.-4.klasēm,
  • Izrotā savu klasi svētkiem.

01.12.2017.-31.05.2018. "Sāc savu rītu aktīvi" 1.-5.klasēm

21.-22.12.2017. Ziemassvētku aktivitātes

 

Apvāko grāmatu!

Apvako 2017 16.10.2017.
No 3. līdz 13. oktobrim skolā notika akcija "Apvāko grāmatu!", kuru, sadarbībā ar skolas bibliotēku, ik gadu organizē Skolēnu dome. Akcijas laikā SD pārstāvji devās pie 1.-6. klašu skolēniem, lai pārliecinātos, vai ir apvākotas mācību grāmatas. Labākās klases, kuras vissaudzīgāk izturas pret mācību grāmatām, ir 1.a, 2.b, 4.a un 4.b klase - visiem skolēniem apvākotas visas grāmatas.

Aicinām skolēnus, kuri arī pēc atkārtotas pārbaudes nebija apvākojuši grāmatas, tās apvākot, lai nākamo klašu skolēni varētu saņemt atbilstošas kvalitātes grāmatas. 

Rita Bogomola, SD konsultante

 

Skolotāju diena Ludzas pilsētas ģimnāzijā

Skd 2017 06.10.2017.
Šajā gadā atteicāmies no jau iedibinātajām Skolotāju dienas svinēšanas tradīcijām, jo remonta laikā darba apstākļi skolā ir citādi nekā parasti. Tieši tāpēc, ka klases izvietotas arī 2.vidusskolas un Sporta skolas telpās, skolēni nevadīja mācību stundas; nenotika arī ierastais koncerts, jo sākumskolas zāle ir aizņemta. Tomēr Skolēnu dome bija padomājusi par patīkamiem pārsteigumiem mūsu pedagogiem.

Svētku noskaņu skolas vestibilā piektdienas rītā radīja mūzika, 11.klases skolnieks Edvīns Mekšs sagaidīja katru skolotāju. Ilze Upeniece piedāvāja atbildēt uz kādu asprātīgu jautājumu. Tūlīt sekoja arī pirmais pārsteigums: oriģināli iesaiņotās konfektes.  Pirmās stundas laikā pēkšņi atvērās  klases durvis un vecāko klašu skolēni skolotājiem piedāvāja krūzi smaržīgas kafijas, tējas, sulas vai piena un pašceptu keksiņu. Tas tiešām bija negaidīti. Vēlāk izrādījās, ka krūze paliek dāvanā.

Skolēnu dome bija padomājusi par aktīvas atpūtas iespējām starpbrīžos. Bija atvērtas piecas radošo aktivitāšu stacijas: fotosalons "Iemūžini šo dienu", mūzikas nodarbība "Ievingrini balsi", deju starpbrīdis, precizitātes un veiklības pārbaude "Trāpīgākais skolotājs", radošo spēju pārbaude, sacerot pasaku par priekšmetu.

Tie bija patīkami izklaides mirkļi kopā ar kolēģiem no savas Metodiskās komisijas.

Svētdien Skolēnu domes priekšsēdētāja Ērika Kuzmina un  viņas  vietniece Ilze Upeniece apciemoja pensionētās skolotājas, sagādājot patīkamu pārsteigumu arī viņām. Pensionāru paldies nāca no sirds. Šis pasākums bija pirmais pārbaudījums jaunievēlētajai Skolēnu domei. Kā atzina direktores vietniece audzināšanas jomā Rita Bogomola, domes vadība pierādīja, ka var paveikt iecerēto  atbildīgi un patstāvīgi. Savukārt meitenēm bija daudz atklājumu, apsveicot pensionētās skolotājas. Patīkams bija dāvinātāja prieks.

Jautāju skolotājiem, kas viņiem šai dienā sagādāja pozitīvas emocijas.

Skolotāja Ingūna: - Vispatīkamākais bija brīdis, kad rīta mundrumam pasniedza kafiju.

Skolotājs Viktors: - Man tā bija jauka brīvdiena, ko pavadīju kopā ar mazbērniem. Negaidīts pārsteigums skolā bija nākamajā darba dienā saņemtais vēlējums  un  dāvana – krūze.

Skolotāja Līga Batņa: - Man svētku noskaņa bija visu dienu. Patīkami, ka starpbrīžos skanēja mūzika. Visas skolēnu izdomātās aktivitātes bija jaukas.

Skolotāja Dagmāra: - Jaukākie brīži bija sagaidīšana un kafija.

Skolotāja Ilga: - Paldies par sirsnīgo Skolotāju dienu: par mūzikas terapiju no rīta…

Paldies Skolēnu domei par pārsteigumiem! Lai radošs darbs arī turpmāk! Skolotāji jūsu izdomu novērtēja. Tas sagādāja patiesu prieku!

Vanda Žulina, latviešu valodas un literatūras skolotāja