Apsveicam uzvarētājus, pateicamies skolēnu vecākiem par atbalstu saviem bērniem, 
paldies sakām skolotājiem par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm!

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada olimpiādēs

 

26.11.2019. Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde
9.klašu posmā olimpiādē piedalījās 11 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 2 skolēni.

 • Elīnai Točelovskai (9.a) - atzinība

10.-12.klašu posmā olimpiādē piedalījās 35 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 12 skolēni.

 • Jūlijai Vilmanietei (12.b) - 1.vieta
 • Amandai Plotņikovai (11.a) - 2.vieta
 • Laurai Zgirskai (11.a) - 2.vieta
 • Jūlijai Grigānei (11.b) - 2.vieta
 • Vladislavai Dikalovai (11.a) - 3.vieta
 • Laurai Narniclkai (12.a) - 3.vieta
 • Artūram Ignatjevam (11.a) - atzinība
 • Arnitai Bleivei (12.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Žanna Dukaļska, Dzidra Razumejeva

 

14.11.2019. Vācu valodas olimpiāde (10.-12.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 3 skolēni - visi no Ludzas pilsētas ģimnāzijas

 • Egīlam Greivulim (12.b) - 2.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (11.a) - 3.vieta
 • Laurai Korņejevai (10.b) - atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Līga Batņa

 

29.10.2019. Angļu valodas olimpiāde (10.-12.klasēm)
Olimpiādē piedalījās 17 skolēni, Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja 8 skolēni.

 • Edgaram Vorzam (11.a) – 1.vieta
 • Jānim Golubovam (10.b) – 2.vieta
 • Egīlam Greivulim (12.b) – 2.vieta
 • Poļinai Čeļadko (10.b) – 3.vieta
 • Albīnei Hlopņickai (11.a) – atzinība

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ilona Dukšte, Ineta Gavarāne, Inese Vorza

© 2019 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking