Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

Sākot ar 2017.gada septembri, 2019./2020.mācību gadā skolā tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".  Projekta ietvaros tiek organizētas nodarbības dažādās jomās – STEM un vides jomā, kultūrizglītības un radošās industrijas jomā, sporta jomā un valodas jomā, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

 

Mācību vizīte STEM un vides jomā uz ZINOO Cēsīs

Mācību vizīte notiek projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Norises laiks:  2019. gada 31. oktobris

Mērķis un uzdevumi:

  1. Apmeklēt  ZINOO centru Cēsīs.
  2. Iepazīties ar ZINOO centra piedāvātām aktivitātēm un nodarbībām.
  3. Pilnvedot  izglītojamo matemātikas un dabaszinību mācību stundās apgūtās zināšanas un prasmes.
  4. Pilnveidot katra skolēna prasmes patstāvīgi veikt uzdevumus un pielietot savas teorētiskās zināšanas  reālajā dzīvē.
  5. Dot iespēju skolēniem praktiski darboties neformālā vidē.

Dalībnieki: Ludzas pilsētas ģimnāzijas 3.-4. klašu audzēkņi ( kopā 45 skolēni).

Mācību vizītes gaita:

Mācību vizītes sākumā ZINOO centra gids iepazīstināja Ludzas pilsētas ģimnāzijas  skolēnus ar ZINOO centra noteikumiem, kurus ir jāievēro uzturoties mācību centra telpās. Zinātkāres centra "ZINOO Cēsis" mērķis ir atraisīt cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. Katram cilvēkam piemīt unikāls potenciāls. Skolēni sadalījās grupās. Katra grupa tika iepazīstināta ar dažādiem interaktīvajiem eksponātiem un jaunizveidoto ,,Kosmosa istabu”. Skolēni guva jaunu informāciju par to, kā darbojas interaktīvie eksponāti, ko vajag darīt kosmosa kuģa kapsulā, kā iegūt Marsa iežus. Interesantie ekponāti motivēja ikvienu skolēnu ieslēgt savu zinātkāri un uzzināt ko jaunu par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

Audzēkņiem  bija dota  iespēja trenēties, veikt dažādus eksperimentus un darboties ar dažādiem interaktīvajiem eksponātiem. Skolēniem lielu prieku sagādāja darbošanās  interaktīvajās spēlēs,  dažādu mehānismu izpēte. Skolēni praksē varēja  pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas, ko guvuši  matemātikas un dabaszinību  mācību stundās. Nesen izveidotā ,,Kosmosa istabā”  audzēkņi  piedalījās misijā- devās kosmiskajā kapsulā uz Marsu, lai iegūtu šīs  planētas virsmas iežu paraugus.

Pēc ZINOO centra apmeklējuma var secināt, ka skolēni ieguvuši izpratni par interaktīvo spēļu daudzveidību, par to izmantošanas iespējām, kā arī par mūsdienīgām tehniskajām iespējām nodrošināt iespēju skolēniem iepazīties un darboties ar mehāniku. Skolēni atzīst, ka viņi ir sajūsmināti par  daudzveidīgiem uzdevumiem un praktisko darbošanos.

Arī visi pedagogi - Skaidrīte Pule, Marija Bogomola un Inta Krūze  secina, ka mācību vizīte uz ZINOO centru Cēsīs bija interesanta, aizraujoša un ļoti noderīga. Aizraujošs izzināšanas process ir sākums skolēnu attīstībai ilgtermiņā.

Secinājumi:

  1. Nodarbībās ZINOO centrā skolēni ieguva izpratni par dažādu tehnoloģiju izmantošnas iespējām, par to pielietošanu reālajās dzīves situācijās.
  2. Skolēni  prot darboties individuāli un nelielās grupās, prot veikt konkrētus uzdevumus un iegūt nepieciešamo informāciju, prot darboties neformālā vidē.
  3. Redzētais un piedzīvotais mudina skolēnus darboties papildus skolas un ārpusskolas nodarbībās, kas saistās ar dabaszinībām, mehāniku, matemātiku, robotiku.
  4. Skolēni ir motivēti ar lielāku  interesi apgūt matemātiku un  dabaszinību mācību priekšmetus, patstāvīgi veikt novērojumus un pētījumus.

Sagatavotājs:  Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja Skaidrīte Pule
Foto: Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja Marija Bogomola

© 2019 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking