Erasmus

Learning from the Holocaust

Mācīšanās no Holokausta

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības”
Nr. 2019-1-DE03-KA229-059914_3

Īstenošanas laiks: 29.09.2019 – 30.09.2021
Koordinators: Oscar-Paret-Schule Freiberg a.N (Vācija)
Partneri: Ludzas pilsetas gimnazija (Latvia), Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão (Portugal), I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz (Spain)
Latvijas budžets: 27 946,00 EUR

Prioritātes:

 • Sociālā tolerance
 • Veicināt jauniešu aktivitāti, sadarbību
 • Spēja organizēt un iekļauties mācību procesā ārzemēs

Tēmas:

 • ES pilsonība, ES informētība un demokrātija
 • Starpkultūru / paaudžu izglītība un mūžizglītība
 • Romas un / vai citas minoritātes

Tikšanās:

 • C1 Oscar-Paret- Schule Freiberg a.N - 11-2019, Vācijā, LPĢ pārstāv 2 skolotāji
 • C2 Oscar-Paret-Schule Freiberga.N - 02-2020, Vācijā, LPĢ pārstāv 6 skolēni un 2 skolotāji
 • C3 Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão - 04-2020, Portugālē, LPĢ pārstāv 6 skolēni un 2 skolotāji
 • C4 I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz - 10-2020, Spānijā, LPĢ pārstāv 6 skolēni un 2 skolotāji
 • C5 Ludzas pilsetas gimnazija - 04-2021, Latvijā

Projekta apraksts: 

Mūsu pirmais mērķis ir sniegt visām ieinteresētajām personām - skolēniem, vecākiem, skolotājiem, sabiedrībai - zināšanas par holokausta tēmu no dažādiem aspektiem. Lai to panāktu, mūsu darbība un rezultāti tiks publicēti presē un tīmekļa vietnēs. Tiek plānotas izstādes, kas projekta nobeigumā būs skatāmas katrā no projektā iesaistītajām valstīm. Eksponāti būs produkti, ko mēs radīsim visā projekta laikā un galvenokārt mobilitātes laikā.

Konkrēti - "filmu pārskati", "prāta vētra: Kāpēc jārunā par holokaustu?", "e-dienasgrāmata", "intervijas ar vecākas paaudzes pārstāvjiem", "romu stāsts par holokausta laiku", video par "toleranci", dažādas izpausmes mākslā.

Otrais mērķis ir diskusiju kursa realizēšana, lai mazinātu aizspriedumus pret citādām kultūrām, attīstītu toleranci, radītu kritisku attieksmi pret ksenofobiju un rasismu, veicinātu sociālo integrāciju, lai skolēni kļūst atvērtāki, vairāk uzzinātu par kultūru un tautu ciešanām vēsturē, iepazītu Eiropas vērtības.

Eiropas attīstība ir atkarīga no jauniešiem un viņu aktīvas līdzdalības, projekta aktivitātes veido piederības  sajūtu Eiropai, dod iespēju sadarboties ar citiem Eiropas skolēniem, iepazīt Eiropas vērtības, piemēram, vārda brīvības, demokrātisku vēlēšanu nozīmi, balstoties uz dalībvalstu vēsturisko pieredzi.

Mūsu projekta mērķis ir ilgtermiņa, darbs projektā paplašina redzesloku, intereses, veido izpratni par daudziem procesiem sabiedrībā, palīdz komunikācijai un integrācijai, motivē pārvarēt neveiksmes skolā un mācīties.

© 2019 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking