Pedagogi 2019./2020. mācību gadā

Sk 2017 2018 m

Abricka Ineta, bioloģija, veselības mācība, 10.b klases audzinātāja

Abricka Valentīna, matemātika

Arcihoviča Līga, latviešu valoda un literatūra, 5.c klases audzinātāja

Avots Gunārs, sports

Balode Renāte, dabaszinības, ģeogrāfija, 6.b klases audzinātāja

Barkāne Ingūna, matemātika, 8.a klases audzinātāja

Batņa Līga, kristīgā mācība, vācu valoda, 9.b klases audzinātāja

Belkovska Jūlija

Bogomola Marijasākumskolas skolotāja, 4.a klases audzinātāja

Bogomola Rita, sākumskolas skolotāja

Boicova Dagmāra, latviešu valoda un literatūra

Buceniece Rita, karjeras konsultante (Ludzas novada pašvaldības speciāliste)

Budreviča Laila, latviešu valoda un literatūra

Bule Irēna, angļu valoda

Dobrovoļska Valentīna, bioloģija, dabaszinības, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Dukaļska Žanna, krievu valoda, sociālās zinības, 9.a klases audzinātāja

Dukšta Dzidra, ķīmija

Dukšte Ilona, angļu valoda, 12.b klases audzinātāja

Eriņa Ieva, kulturoloģija, latviešu valoda un literatūra, politika un tiesības, sociālās zinības, 5.a klases audzinātāja

Gavarāne Ineta, angļu valoda

Gorbunova Inese, ekonomika, matemātika, 5.b klases audzinātāja

Jermaļonoka Anastasija, fizika, 10.a klases audzinātāja

Kairova Aina, mūzika, 8.c klases audzinātāja, kora pulciņa skolotāja

Kalverša Ivita, informātika

Kaupuža Iluta, sports

Kozlovska Santa, logopēde

Kricka Ilmāra, matemātika, 7.b klases audzinātāja

Krokša Lidija, krievu valoda, latviešu valoda un literatūra, 6.a klases audzinātāja

Krūze Inta, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Kupreviča Ināra, ķīmija

Kuprevičs Viktors, mājturība un tehnoloģijas (zēniem)

Matuseviča Marija, fizika, matemātika, 11.a klases audzinātāja

Melnis Aigars, sociālais pedagogs

Misāne Ineta, sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

Narnicka Nataļja, psihologs

Narnicka Solvita, sports, 7.a klases audzinātāja

Naruševiča Daina, latviešu valoda un literatūra

Pentjuša Velta, matemātika, sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja

Petrovska Ināra, informātika, matemātika, programmēšanas pamati, 7.c klases audzinātāja

Plenkova Vija, mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

Pule Skaidrīte, sākumskolas skolotāja, 4.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Razumejeva Dzidra, krievu valoda, 11.b klases audzinātāja

Rimša Inga, sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja, tautas deju pulciņa skolotāja

Romanovska Elita, bibliotekāre, tautas deju pulciņa skolotāja

Stepanova Anžela, angļu valoda

Šantare Ļuba, tautas deju pulciņa skolotāja

Šarapova Aija, sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja

Taukača Ilga, sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja

Trukšāne Zigrīda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture

Vorza Inese, angļu valoda, vācu valoda, 6.c klases audzinātāja

Zavadska Vija, informātika, programmēšanas pamati

Zvonņikova Ineta, vizuālā māksla

Žeikare Inta, Latvijas vēsture, Latvijas un pasaules vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības, 8.b klases audzinātāja

Žuka Nelija, sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja

Žulina Vanda, latviešu valoda un literatūra, 12.a klases audzinātāja

© 2020 Ludzas pilsētas ģimnāzija. Visas tiesības paturētas
Real time web analytics, Heat map tracking